Affiliated Artists pt. 2 (double bill) with Thore Warland and Victoria Heggelund (NO)

EVENT INFORMATION

NO (See english below)
11+12. Juni @ 19.00 (dørene åpner 18.30)
Affiliated Artists pt.2 (double bill) med Thore Warland og Victoria Heggelund
Billetter: 150kr/ 100Kr student

Attention!!
Grunnet corona situasjonen er vi nødt til å ha fulle navn på alle individer som deltar på dette eventet. Vi ber deg derfor om å sende oss fulle navn + tlf. nummer til info@rimi-imir.no (i tillegg til å kjøpe billett på ticketco). Vær vennlig å merke eposten med hvilken event du deltar på.
Tusentakk for forståelsen. PLIS GI BESKJED OM DU IKKE KOMMER LIKEVEL - FÅ PLASSER så det er kjipt om det er tomme seter.

Da er vi endelig klare for runde to med Affiliated Artists. Før jul var det to dansekunstnere som presenterte egne verk. Denne våren er det en musiker og en danser som presenterer egne prosjekter. To lokale kunstnere med tilknytning til både Stavanger og Rimi Imir Scenekunst. Super spennende!
________________________________________

NO (EN below)

De:Glaner
Victoria Heggelund 

Hva skjer når du blander dine to største interesser, og lager en forestilling ut av det? 

Dette er en studie på det å observere og reagere, gjennom et mote-relatert perspektiv 

De:Glaner er en forestilling/kolleksjon i prosess. 

@deglaner // instagram


Victoria Heggelund – konsept, koreografi, klesdesign, danser
Oda Olivia Øverbø Lindegård – medskapende danser


Victoria Heggelund er dansekunstner/koreograf med bachelorgrad i utøvende samtidsdans fra Fakultet for Utøvende Kunstfag ved Universitetet i Stavanger (2019). Bosatt i Stavanger har hun siden 2019 vært prosjektleder/produsent ved Rimi/Imir Scenekunst, samt vært danser/koreograf i barneforestillingene ‘MaShup’ (kammermusikkfestivalen, 2019), og ‘Ka Då For’ (Stavanger konserthus, 2020). Med en brennende interesse for design og styling er De:Glaner hennes første kolleksjon og selvstendige danseforestilling.

Oda Olivia Øverbø Lindegård er dansekunstner med utdannelse fra Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger (2016-2019). Hun har jobbet i scenekunstprosjekter med Brage Nordang, Helene Düring Kjær, dybwikdans og Ferdinand Bergstrøm. Sammen med sistnevnte er hun kunstnerisk ansvarlig for duoen Lindegård/Bergstrøm. Nå samarbeider hun med Victoria Heggelund som medskapende danser i forestillingen De:Glaner.

----------------------

Musikk en plass mellom komposisjon og improvisasjon. 

Et forsøk på å bevege seg retningsløst gjennom repetisjon og en samtidighet av flerfoldige rytmer og lyder.


Kjetil D. Bransdal – platespillere
Thore Warland – trommer


Thore Warland, perkusjonist fra Stavanger. Har gitt ut musikk, arrangert konserter og turnert rundt verden siden 2011. Mest aktiv med eksperimentelle band som Staer, Golden Oriole, Tørrfall, Firmaet Forvoksen og Burning Axis. 

Kjetil D Brandsdal har vært en viktig skikkelse i den norske musikkretsen siden midten av 90-tallet. Han har dukket opp på mer enn 50 utgivelser  (på plateselskap som Smalltown Supersound, Ecstatic Peace !, Voices of Wonder og mer) enten solo eller i forskjellige band. Han spiller bass i Noxagt, Ultralyd og No Balls og driver 

silketrykkverkstedet og plateselskapet Drid Machine.

*******************************
EN
11+12 June @ 19.00 (doors open @ 18.30)
Affiliated Artists pt.2 (double bill) with Thore Warland and Victoria Heggelund
Tickets: 150kr/ 100Kr student

Attention!!
Due to Covid-19, we require the names of all individual people who will be in attendance at this event. Therefore we ask you to kindly email the full names + phone number to info@rimi-imir.no
(In addition to buying your ticket on ticketco). Please mark the email with the event you're attending. PLEASE LET US KNOW IF YOU CAN'T COME AFTER ALL- FEW SEATS so it's sad if they're empty.

We're finally ready for part two of the Affiliated Artists group. Last fall there was two dance artists presenting their own work, and this spring it's a musician and a dance artist presenting their work. Two local artists with connections to both the city of Stavanger and Rimi Imir Scenekunst. Really exciting stuff!

____________________________________

EN

De:Glaner
Victoria Heggelund 

What happens when you mix your two biggest interests, and make a performance out of it?

This is a study on observing and reacting, through a fashion-related perspective, showcasing a collection.

De:Glaner is a performance/collection work in progress.

@deglaner // instagram


Victoria Heggelund – Concept, choreography, clothing design and dancer
Oda Olivia Øverbø Lindegård – Co-creating dancer


Victoria Heggelund is a dancer/choreographer, having graduated from the University of Stavanger in Performing Arts in 2019. Based in Stavanger, Heggelund works as the project manager/ producer at Rimi/Imir Scenekunst. She has danced/choreographed in the children’s performances ‘Mashup’ (Kammermusikkfestivalen, 2019) and ‘Ka Då For’ (Stavanger Concert Hall, 2020). With a passion for design and styling, De:Glaner is her first fashion collection and independent performance.

Oda Olivia Øverbø Lindegård is a dancer with her education from the Faculty of Performing Arts at the University of Stavanger (2016-2019). She has worked in performance projects with Brage Nordang, Helene Düring Kjær, dybwikdans og Ferdinand Bergstrøm. Together with Bergstrøm she has the artistic direction of the duo Lindegård/Bergstrøm. Now she’s working with Victoria Heggelund as a co-creating dancer in the performance De:Glaner.

--------------------

Music somewhere in between composition and improvisation.  
An attempt at going nowhere through repetition and a simultaneity of multiple rhythms and sounds.


Kjetil D. Brandsdal – turntables
Thore Warland – drums


Thore Warland, percussionist from Stavanger. He has been releasing music, arranging concerts, and touring around the globe since 2011. Mostly active with experimental bands, Golden Oriole, Staer, Tørrfall, Firmaet Forvoksen and Burning Axis.

Kjetil D Brandsdal has been a figure in the Norwegian music circuit since the mid 90’s. He has appeared on more than 50 releases (on labels like Smalltown Supersound, Ecstatic Peace!, Voices of Wonder and more) either solo or in various band formats. He is playing bass in Noxagt, Ultralyd and No Balls, but also managing the screenprint/design company/record label Drid Machine. 

“Brandsdal’s early music, documented through a string of self-released cassettes and LPs, alongside high-profile releases on Corpus Hermeticum and Ecstatic Peace!, was some of the most singular sound created in the mid-90s free-noise network. Waterlogged, drowsy, and viscous, his home recordings were often so introverted as to appear suffocating. 

That was part of their charm; internalized visions secreted through the slow gather of audio information.” 

– Jon Dale, Dusted Magazine.